NĀVĒJOŠU SLIMĪBU UZLIESMOJUMA IEMESLS – ASV BIOLABORATORIJAS


Товарищи из Социалистической партии Латвии перевели интервью сопредседателя Социалистического движения Казахстана Айнура Курманова, опубликованное в издании Регнум по вопросам борьбы против американских военно-биологических лабораторий в мире. Мы публикуем данный перевод на нашем сайте.

Редакция


Kazahstānas valdība nesen apstiprināja kārtējās amerikāņu  militāri – bioloģiskās laboratorijas ar paaugstinātas bīstamības līmeni celtniecību Gvardeiskas ciematā Kordaiskas rajonā Žambilas apgabalā. Augstākais – ceturtais bioloģiskās bīstamības līmenis, kas piešķirts jaunajai laboratorijai, ļaus tur veikt izmēģinājumus ar sevišķi bīstamiem patogēniem un slimību celmiem.

Bijušais Krievijas sanitārā dienesta vadītājs Genadijs Oņiščenko paziņoja, ka “šādas laboratorijas celtniecība nevar neradīt trauksmi.”
Neilgi pirms tam, kad tika paziņots par jaunās biolaboratorijas celtniecību, 2020. gada beigās tika izveidota “Koalīcija bioloģisko ieroču aizliegšanai”, kurā ietilpst Gruzijas Apvienotā Komunistiskā partija, Kazahstānas Sociālistiskā Kustība, Pakistānas Komunistiskā partija un Latvijas Sociālistiskā partija.


Ar ko ir bīstamas šādas biolaboratorijas un kā nolēmuši cīnīties par to slēgšanu Koalīcijas dalībnieki, IA REGNUM pastāstīja viens no kustības dibinātājiem, Kazahstānas Sociālistiskās kustības līdzpriekšsēdētājs Ainurs Kurmanovs


- ASV militāri bioloģisko laboratoriju pastāvēšana visā pasaulē, t. sk. postpadomju telpā, ir aktuāla jau vairākus gadus. Vai Jūs uzskatāt, ka pasaules sabiedrība ir pietiekami informēta par šo problēmu? Cik bīstamas šīs biolaboratorijas  ir to valstu iedzīvotājiem, kur tās tiek būvētas?

  
- Amerikāņu laboratorijas ir līdzvērtīgas ASV un NATO kara bāzēm, tām vienlaicīgi darbojoties  kā palēninātas darbības bumbām. Vēl jo vairāk, pēc tam, kad dažādās valstīs parādās ASV kara laboratorijas, bet valdības pievienojas  Pentagona programmai – Aģentūra par militāro draudu samazināšanu (DTRA), var teikt, ka tās tiek pakļautas ārējai kontrolei un to bioloģiskās drošības sistēma tiek pilnībā  pakļauta Vašingtonai.

 
- Bez tam, iedzīvotāji un valstis kļūst par izmēģinājumu poligoniem, kur tiek īstenots pilns bioloģisko ieroču pētniecības, izmēģinājumu un ražošanas cikls, kas savukārt tiek maskēts ar jau zināmām saslimšanām, tikai ar toksiskākiem celmiem (štammiem). Diversijas un pastāvīgi atipisku slimību uzliesmojumi ar nāves iestāšanos kļūst par to valstu nelaimi, kurās darbojas amerikāņu militārie biologi. 


- Pastāv viedoklis, ka masu mediji pārspīlē bīstamību, ko rada šādas biolaboratorijas. Ko Jūs domājat šajā sakarā? 


- Mēs nepārspīlējam šo problēmu salīdzinot ar citiem militāriem draudiem un bīstamību, pielietojot kodolieročus un ķīmiskos ieročus. Vienkārši jāņem vērā, ka pašlaik šis bruņojuma veids, tāpat kā pašas laboratorijas kļūst arvien bīstamākas situācijā, kad kara darbības tiek veiktas ar citiem līdzekļiem, tā saucamo hibrīdkaru ietvaros. Šajās laboratorijās pēta arī to, kā dažādas tautas (etnosi) pārcieš tās vai citas vīrusu un bakteriālās saslimšanas. DTRA līdzstrādnieki visā pasaulē aktīvi vāc vietējo, sevišķi bīstamo slimību celmus (štammus). Pie tam, mainījusies taktika patogēnu izmantošanai militāriem mērķiem, tā kā tas vairs nav klasiskais Aukstā kara perioda bioloģiskais ierocis, ne arī ierocis, ko izmantoja karstajos konfliktos Korejā un Vjetnamā. Amerikāņu militārie biologi tagad cenšas maskēt savus jaunos ieročus kā vietējas nozīmes dabīgas izcelsmes slimību uzliesmojumus. Viņiem to viegli darīt, jo Kazahstānas, Uzbekistānas, Gruzijas, Ukrainas un citu bijušo padomju republiku valdības valstīs, kurās izvietotas līdzīgas laboratorijas, nodevušas Pentagonam visu bīstamo slimību kolekciju, ko zinātnieki bija savākuši padomju laikos.

 
- Kas, pēc Jūsu domām, veicināja ASV militāri bioloģisko laboratoriju parādīšanos pēcpadomju telpā?


-  Tās ir tiešas sekas Padomju Savienības sagrāvei un NATO virzienam uz austrumiem. Tā, 1991.g. beigās ASV Kongress apstiprināja kopīgu militāro draudu samazināšanas Programmu (Cooperative Threat Reductio, CTR.), zināmu pēc tās iniciatoru, amerikāņu senatoru uzvārdiem – Semjuels Nanns un Ričards Lugars, kuru realizē Militāro draudu mazināšanas Aģentūra (Defense Threat Reduction Agency, DTRA) pie Pentagona. 
- No šī brīža sākās amerikāņu militāro biologu, tā saucamā, pētnieciskā darbība pēcpadomju telpā. Tagad ir jau vesels laboratoriju un poligonu tīkls, kas savstarpēji saistīts cits ar citu, kur pa diplomātiskiem kanāliem notiek bioloģisko materiālu apmaiņa. Šādu objektu Izvietošana bijušajās padomju republikās pa perimetru pie Krievijas un Ķīnas robežām un tur radītie jaunie, modernizētie štammi dod Vašingtonai iespēju veikli apiet 1972. gada “Konvencijas par bioloģisko ieroču izstrādes un biomateriālu kontrabandas aizliegumu” normas. Vēl jo vairāk – ASV līdz šim laikam nav parakstījusi protokolus minētajā Konvencijā, kas viņiem atraisa rokas jaunu veidu bio ieroču izstrādāšanā. Problēma ir arī tajā, ka minētās laboratorijas skaitās zinātnes, veselības aizsardzības vai lauksaimniecības ministriju uzņēmumi attiecīgajās valstīs, bet valdības ne tikai nepārvalda situāciju par to, kādi tur notiek eksperimenti, bet tām tur nav piekļuves. 


- Jūs esat viens no Koalīcijas par bioloģisko ieroču aizliegšanu līdzdibinātājiem. Kādi jūsu organizācijai turpmākie soļi un nodomi? 


- Koalīcijai divi galvenie uzdevumi: 
1) Visos līmeņos informēt, stāstīt par bīstamību un draudiem, modināt pilsoņu, kā arī politisko, arodbiedrību un sociālo aktīvistu apziņu. 
2) Rīkot protesta akcijas un kampaņas un pieprasīt tūlītēju minēto objektu slēgšanu un ASV Aizsardzības ministrijas programmu tiesisku izmeklēšanu.
Informēšanas ziņā mēs uzstājamies kā celmlauži, jo daudzi nav gatavi izgaismot minēto problēmu savās valstīs. Tā, piemēram, pie mums, Kazahstānas Sociālistiskās kustības saita redakcijā šī gada maijā griezās tadžiku zinātnieki, kuri dalījās ar materiāliem par Pentagona veiktajiem izmēģinājumiem Kazahstānas un Tadžikistānas teritorijās kamieļu kā konteineru izmantošanā, lai pārnestu sevišķi bīstamus patogēnus, kas spējīgi pāriet no dzīvniekiem uz cilvēkiem. Acīmredzot, inficētos dzīvniekus gatavojās pārdzīt uz kaimiņvalstīm – Krieviju un Ķīnu.  Un tādu gadījumu daudz!


- Jūsu Koalīcija novembra sākumā rīkoja tiešsaistes konferenci par tēmu – Bīstamība, ko izraisa ASV biolaboratorijas. Virkne politiķu izteica gatavību pacelt šo jautājumu par ASV bioloģisko laboratoriju funkcionēšanu trešajās valstīs nacionālo valstu parlamentos un Eiroparlamentā. Runa ir par Grieķijas Komunistisko partiju un Moldovas komunistiem. Kādā veidā starptautiskās kustības ietvaros jūs plānojat turpmāk veidot kampaņas pret bioloģisko ieroču izplatīšanu? 


-  Bez šaubām, nepieciešams izmantot vēl palikušo komunistisko, sociālistisko un strādnieku partiju potenciālu pasaulē, jo dažām no tām ir pārstāvniecības savos nacionālajos parlamentos un Eiropas parlamentā. Bez tam, vajadzētu veidot attiecīgas nevalstiskās organizācijas un fondus attiecīgajā jautājumā, kas arī varētu uzstāties kā tribūni.


Перевод осуществлен 

Alma ExCirule


Поставьете пожалуйста оценку для статьи, Ваше мнение важно для нас.

Похожие новости


Система комментирования SigComments

Присоединяйтесь

Уведомление

    При копировании или перепечатывании статей с данного сайта, Вы должны поставить ссылку на ANTILAB и указать автора материала!
© 2021

Ликвидировать все военно-биологические лаборатории! Eliminate all military biological laboratories!

Наши цели и задачи

Сайт создан по инициативе коалиции партий и организаций из Казахстана, Грузии, Латвии, Пакистана и Ирландии против разработки, производства и применения биологического оружия. Коалиция выступает за немедленное закрытие военно-биологических объектов министерства обороны США, которые неподотчетны местным правительствам, непрозрачны и ведут деятельность, нарушающую нормы Конвенции 1972 года о запрещении разработки биологического оружия и контрабанды биоматериалов.

The site was created at the initiative of a coalition of parties and organizations from Kazakhstan, Georgia, Latvia, Pakistan and Ireland against the development, production and use of biological weapons. The coalition supports the immediate closure of the US Department of Defense's military biological facilities, which are not accountable to local governments, are opaque and conduct activities that violate the provisions of the 1972 Convention on the Prohibition of the Development of Biological Weapons and the Smuggling of Biomaterials.